กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน ทีมงาน Taywin Original Style ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าทีมงาน Taywin Original Style ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด


ข้อที่ 1 – ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก ทีมงาน Taywin Original Style จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อนามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจส่วนตัวของท่าน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนพื่อสมัครเป็นสมาชิก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้วท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษ และการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของเว็บไซต์


ข้อที่ 2 – Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็ปไซต์ ทีมงาน Taywin Original Style อาจเก็บ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์หากท่านไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่านท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้

ข้อที่ 3 – การเก็บข้อมูลของสมาชิก ทีมงาน Taywin Original Style จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ แล:วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้า และบริการที่เหมาะสมที่สุด
สำหรับสมาชิก ซึ่งทีมงาน Taywin Original Style อาจส่งอีเมลถึงท่าน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสิทธิพิศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง และแก้ไขความ
ต้องการได้โดยส่งเมล์มาหาเราที่ website.taywin@gmail.com


ข้อที่ 4 – การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก ทีมงาน Taywin Original Style จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ ในกรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ทีมงาน Taywin Original Style จะขออนุญาตจากท่านก่อน

ข้อที่ 5 – ข้อควรระวัง ท่านเป็นผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงรหัสฝานสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ ทีมงาน Taywin Original Style ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ ทีมงาน Taywin Original Style จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ taywin.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกจัดเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย วัตถุประสงค์ การใช้งาน รวมถึงการจัดการและการตั้งค่าคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุ้กกี้คืออะไร?

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กมากที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือความปลอดภัยของคุณอย่างที่เข้าใจ และไม่เกี่ยวข้องกับไวรัส เช่น ‘โทรจัน’ แต่อย่างใด เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์ ‘จดจำ’ คุณและวิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้งที่คุณกลับมาเข้าชมอีก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก

คุ้กกี้ถูกใช้กับเว็บไซต์ทั่วไปอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย เสิร์จเอนจิ้น กล่องอีเมล์ และเว็บไซต์ข่าวสารต่างๆ โดยมันจะทำหน้าที่เก็บคุณลักษณะที่คุณชื่นชอบและการตั้งค่าของคุณ เช่น การตั้งค่าภาษา และขนาดตัวอักษรบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ สินค้าที่อยู่ในรถเข็นของคุณ ฯลฯ

เราใช้คุ้กกี้ทำอะไร

เราใช้คุกกี้เพื่อประมวลผลพฤติกรรมของท่านในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
  • เพื่อจดจำการตั้งค่าในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ในคราวถัดไปได้ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน
  • เพื่อวิเคราะห์สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เชน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ โดยจะไม่มีการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน
  • เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงและมอบประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้น
  • เพื่อนำเสนอโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความสนใจหรือความต้องการของท่าน

อย่างไรก็ตาม คุกกี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานซึ่งท่านได้เปิดเผยไป โดยเราจะใช้งานคุกกี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้นี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามโอกาส เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งเราจะประกาศให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของเรา หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว

นโยบายการคืนเงิน / การยกเลิกคำสั่งซื้อ

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ / การคืนเงินทุกกรณี

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

  • สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันหลังจากซื้อสินค้า และสงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าที่ยังไม่มีการใช้งานเท่านั้น

นโยบายการจัดส่งสินค้า

  • หลังจากลูกค้าโอนชำระเงิน ทางบริษัทจะดำเนินการแจ้งเลขพัสดุในการจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ และรวมระยะเวลาการจัดส่งทั้งสิ้น 3-5 วันทำการ